Hoe groen is groene marketing?

Wie grün ist grünes Marketing?

Wij komen steeds meer reclameboodschappen tegen die beloven: "Koop ons product en wij planten een boom". Een pakkende formule die ons geruststelt dat we met onze aankoop iets goeds doen voor het klimaat. Maar zo eenvoudig is het niet.

Bomen zijn essentieel voor ons klimaat. Zij maken de lucht schoon, absorberen kooldioxide uit de atmosfeer en zetten die om in zuurstof, die essentieel is voor het overleven van mens en dier. Zij zorgen voor biodiversiteit en bieden een habitat aan talrijke organismen. Toch is 46% van de bossen in de wereld al vernietigd! Vooral de bescherming van bestaande bossen,maar ook de herbebossing van aangetaste gebieden zijn doeltreffende maatregelen om ons klimaat te beschermen. Uit een gerenommeerde studie van de ETH Zürich blijkt dat er wereldwijd 0,9 miljard hectare beschikbaar is, die dankzij herbebossing meer dan de helft van de door de mens veroorzaakteCO2-uitstoot zou kunnen absorberen. Wil de theorie in de praktijk werken, dan zijn echter twee basisvoorwaarden nodig:

  1. Gebruik van aan de locatie aangepaste, inheemse gemengde gewassen.

Om op lange termijn doeltreffendCO2 te kunnen absorberen en het natuurlijke ecosysteem te stabiliseren, moet bij herbebossing worden gekozen voor een inheems gemengd gewas. Niet elk gewas past in elk ecosysteem. Dit vereist knowhow. Alleen door het juiste gebruik van zaailingen kunnen bomen opgroeien, die vervolgens op lange termijn grote hoeveelhedenCO2 binden, de bodem tegen erosie beschermen en grote hoeveelheden water opslaan.

Als daarentegen monoculturen worden aangeplant, schaadt dit ons klimaat meer dan dat het het helpt. Na slechts enkele jaren wordt de bodem onvruchtbaar en wordt zijn koolstofopslagcapaciteit vernietigd. Daardoor stoten de bodems grote hoeveelhedenCO2 uit die zij eigenlijk met de bomen zouden moeten opnemen. Monoculturen bieden ook niet voldoende bescherming tegen hevige regenval en fel zonlicht. Het resultaat is bodemerosie en droogte.

  1. Betrokkenheid van plaatselijke gemeenschappen en toezicht

Alleen het voortbestaan van de juiste zaailingen kan ons klimaat beschermen. Het heeft geen zin zaailingen te planten en ze aan hun lot over te laten, aangezien hun voortbestaan dan in gevaar zou komen. Daarom is het belangrijk dat de geplante zaailingen worden verzorgd en beschermd. Een doeltreffende strategie is een permanente monitoring van de zaailingen. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de plaatselijke landbouwgemeenschappen, die niet alleen een billijke vergoeding krijgen voor het toezicht, maar ook de vruchten kunnen plukken. Klimaatbescherming en duurzame economische stimulering van de landbouwers worden met deze strategie gecombineerd.

Alleen al uit de controle-eisen voor doeltreffende herbebossingsprojecten blijkt - dat er een prijskaartje aan hangt. Bij The Rainforest Company, berekenen we 6€ per nieuw geplante boom. Deze waarde omvat de prijs van de zaailingen van de verschillende gewassen, de kosten van het gereedschap en de arbeidsinput van de helpers. Om überhaupt aan een dergelijk project te kunnen beginnen, moet echter eerst een aanzienlijk bedrag worden geïnvesteerd. In de eerste plaats zijn de structuren nodig die de aankoop en de opslag van de gereedschappen, de voorbereiding van de terreinen, de opleiding van de helpers en hun inzet ter plaatse mogelijk maken.

Wij moeten dus heel goed opletten wanneer ons weer eens wordt beloofd een boom te planten voor de aankoop van een product. In welke gebieden worden de zaailingen geplant? Worden zij beschermd door de plaatselijke gemeenschappen en wordt het project ook gecontroleerd? Is het überhaupt mogelijk om de opbrengst van een zeer betaalbaar product te besteden aan effectieve herbebossing?

Groene revolutie door agroforestry

Aangezien de leeftijd van bomen bepalend is voor hunCO2-opslagcapaciteit, moet onze topprioriteit niet alleen liggen bij het planten van nieuwe bomen, maar ook bij het behoud van bestaande bomen. Al lang bestaande bomen kunnen veel meerCO2 opnemen dan pas geplante bomen. Wetenschappers zijn van mening dat deze strategie van behoud van bestaande bossen niet alleen ecologischer, maar ook veel economischer is dan herbebossing. Hoe kunnen we dit op een doeltreffende en duurzame manier doen? Met agroforestry!

Bij agroforestry groeien bomen en struiken naast akkerland. In het beste geval profiteren ze zelfs van elkaar. Want in tegenstelling tot monoculturen zorgt agroforestry met gemengde gewassen voor een intact ecosysteem en biodiversiteit. De bodem is van nature rijker aan voedingsstoffen. Aangezien gemengde teelten minder gevoelig zijn voor plagen dan monoculturen, zijn chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig. Zelfs pas opgerichte boslandbouwsystemen zijn in staat om aangetaste grond om te zetten in vruchtbare landbouwgrond. Het behoud van vruchtbare bodems en bossen voorkomt dat grote hoeveelhedenCO2 vrijkomen. Agroforestry kan dus een duurzame manier zijn voor de voedingsindustrie om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit systeem beschermt niet alleen ons klimaat, maar biedt de plaatselijke landbouwgemeenschappen ook een regelmatig en duurzaam inkomen. En het doet dat in volledige harmonie met de natuur.

Wat kunnen we concreet doen?

Wij zijn het zelf die, met onze aankoopbeslissingen, invloed uitoefenen op hoe de voedingsindustrie van morgen eruit zal zien en welke impact zij op ons milieu zal hebben. (1) We kunnen het verbruik van producten uit monoculturen verminderen, zoals vaak het geval is met palmolieproducten. Dit komt doordat palmolie vaak afkomstig is van monoculturen waarvoor grote gebieden regenwoud worden gekapt. De winning van de olie gaat gepaard met aanzienlijkeCO2-emissies en is dus een drijvende kracht achter de klimaatverandering. (2) Besteed aandacht aan de vraag of de producten uit agrobosbouw afkomstig zijn. Omdat dergelijke producten, zoals de acai van The Rainforest Company, niet alleen een duurzamere vorm van landbouw opleveren, maar ook de klimaatverandering tegengaan en een duurzaam inkomen verschaffen aan de plaatselijke landbouwgemeenschappen. (3) En last but not least - we moeten twee keer kijken wanneer bedrijven eenvoudige oplossingen voor complexe problemen beloven. Globale problemen zoals de klimaatverandering en het behoud van het regenwoud vergen immers een hele reeks goed doordachte en vooral langetermijnoplossingen.

In die zin: Kies goed en voel je goed.

Albana Rama,

Oprichter, The Rainforest Company